AKADEMIA MENEDŻERA – 90% potu i 10% polotu!

Konsekwencja, to umiejętność robienia tego co trzeba, niezależnie od tego, czy ma się na to ochotę, czy nie.

Menedżer – opis stanowiska, czy wybór życiowy
Czy „Twoi” ludzie to zespół czy grupa osób? Kto go tworzy i dlaczego to jak działasz Ty, będzie wyznacznikiem sukcesów całego zespołu? Kierownik, czy Lider? Czego potrzebuje mój zespół? Gdzie i jak szukać nowych ludzi?
Praca Menedżera to ciąg pytań, które zadajemy sobie sami i które zadają nam inni a najprostszy sposób rozwiązania problemu – to niedopuszczenie do jego powstania.