Wdrożenie

Czyli nowy człowiek w moim zespole

Drugie szkolenie w ramach programu: Akademia Menedżera w ADN

Cele szkolenia

Pozyskanie nowego pracownika, nie gwarantuje sukcesu Menedżera - stwarza tylko ku niemu szansę, którą trzeba odpowiednio wykorzystać. Na pewno związane jest z czasem i zaangażowaniem Menedżera.

Dlatego bardzo ważnym stają się pierwsze miesiące pracy. Wtedy nowy pracownik, powinien podlegać przemyślanemu i jasno określonemu procesowi wdrożeniowemu, za który odpowiedzialny jest jego Menedżer.

To właśnie od odpowiedniego wdrożenia zależy jak nowy członek zespołu odnajdzie się w roli, którą ma pełnić w firmie. Jak szybko się zaangażuje oraz czy będzie w niej widział swoją przyszłość.

Zakres Szkolenia

Na szkoleniu Wdrożenie Pracownika, przypomnisz sobie i utrwalisz główne zadania z procesu Rekrutacji i rolę świadomego posługiwania się różnorodnymi metodami prospectingu. Nauczysz się jak korzystać z narzędzi planowania wspólnej pracy, w oparciu o sprawdzone rynkowe standardy.

Jednocześnie wykształcisz umiejętności zawierania kontraktu z pracownikiem w oparciu o prezentację korzyści z planowego systemu wdrożenia.

Na koniec rozwiniesz umiejętności udzielania informacji zwrotnej jako elementu wzmacniającego i korygującego.

Dzięki szkoleniu uczestnik:

  • Wie jak należy tworzyć kontrakt z pracownikiem w oparciu o 4 obszary pracy Menedżera Planowanie / Organizowanie / Motywowanie / Monitorowanie
  • Potrafi posługiwać się głównymi narzędziami menedżerskimi w zakresie planowania i rozliczania zadań pracownika
  • Wie jak wykorzystać poznane wcześniej narzędzia w procesie udzielania informacji zwrotnej – wdrożenie metody Coaching w 7 krokach