Jak działamy

Propozycja szkoleń modułowych, dla pracowników działu sprzedaży.

Celem każdego z modułu szkoleniowego jest wypracowanie pozytywnych zmian w trzech obszarach decydujących o naszym sukcesie:

  • w obszarze CHCĘ, czyli w obszarze nastawienia do tego co mam zrobić.
  • w obszarze WIEM, czyli w obszarze wiedzy o tym co chcę zrobić.
  • w obszarze POTRAFIĘ, czyli w obszarze niezbędnych umiejętności.

Wszystkie ćwiczenia, prezentacje, zadania grupowe i indywidualne oraz materiały szkoleniowe, są dostosowane do poszczególnych pojedynczych modułów szkoleniowych.

Efektem tego jest to, że jeśli któryś z pracowników, nie będzie mógł wziąć udziału w jednym z modułów szkolenia, nie będzie to miało wpływu na wiedzę i umiejętności zdobywane na pozostałych.

Każde szkolenie zakończone jest przeprowadzeniem Ankiety oceniającej wartość merytoryczną i pragmatyczną szkolenia, co w znacznej mierze pozwala ocenić kierunek i kształt dalszego rozwoju pracownika.

Akademia Dobrego Nawyku

Jerzy Bieniakoński