Veni, vidi, vici

Czyli jak zamknąć sprzedaż i otworzyć serwis?

Celem głównym szkolenia jest poznanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami zamykania procesu sprzedaży.

Cele szczegółowe:

  • Rozwinięcie pojęcia „zamykanie procesu sprzedaży”, jako elementu umiejscowionego w procesie relacji z Klientem.
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się technikami zamykania sprzedaży.
  • Kształtowanie pozytywnego nastawienia sprzedawcy – jako kluczowego elementu procesu zawarcia kontraktu.
  • Kształtowanie umiejętności zamykania sprzedaży z nastawieniem na dalszą współpracę.

Metody:

Praca z grupą – ćwiczenia indywidualne i grupowe, wykład interaktywny, dyskusja moderowana.

Czas trwania: 2 dni pracy warsztatowej

Treści szkolenia:

  1. Zamykanie sprzedaży - jako proces w czasie.
  2. Techniki zamykania sprzedaży.
  3. Automotywacja sprzedawcy – rola celów własnych i firmy.
  4. Zasada „win – win”, w procesie zawierania długofalowych umów współpracy.