SMOK

Czyli Standardowy Model Obsługi Klienta

Czwarte szkolenie w ramach programu: Akademia Menedżera ADN

Cele szkolenia

Ile czasu zajmuje niezadowolonemu klientowi znalezienie w sieci nowego dostawcy / usługodawcy / firmy produkcyjnej / handlowca? Ile czasu zajmuje wystawienie negatywnej opinii nawet znanej marce?

Wszelkie prognozy wynikające z badań i z obserwacji rynku wskazują, że lata 2016-2020 będą czasem, gdy o powodzeniu firmy będzie decydować głównie jej doskonałość w Obsłudze Klientów. To właśnie umiejętności z zakresu tworzenia relacji i wzmacniania satysfakcji Klienta przyczyniają się do budowania jego lojalności do danej firmy, a co za tym idzie do jej produktów. Jako Menedżer musisz umieć wspierać ten proces.

Twój obowiązek to ciągły nadzór nad procesem obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego. To ciągły rozwój kompetencji Twoich pracowników.

Zakres Szkolenia

Na szkoleniu omówisz planowe działania na każdym etapie wdrażania swoich pracowników w zakresie rozwijania ich umiejętności związanych ze Standardowym Modelem Obsługi Klienta.

Dzięki szkoleniu wykształcisz umiejętności analizy i diagnozy zmieniających się potrzeb Klienta w czasie kontaktów handlowych. Nauczysz się jak wykorzystywać ten fakt jako podstawę do złożenia kolejnej oferty handlowej.

Dzięki szkoleniu wykształcisz umiejętności analizy i diagnozy zmieniających się potrzeb Klienta w czasie kontaktów handlowych. Nauczysz się jak wykorzystywać ten fakt jako podstawę do złożenia kolejnej oferty handlowej.

Jednocześnie szkolenie to będzie podsumowaniem wszystkich czterech etapów Akademii Menedżera. Na jego zakończenie odbędzie się test, a także powtórzenie rozwiniętych i wykorzystanych umiejętności menedżerskich.

Dzięki szkoleniu uczestnik:

  • Powtórzy i podsumuje najważniejsze elementy z zakresu rekrutacji, wdrożenia i zarządzania zespołem, które miały wpływ na jego efektywność w czasie trwania Akademii Menadżera
  • Rozwinie umiejętność posługiwania się procedurami w obszarze przygotowania do serwisowego spotkania handlowego (Klient serwisowany systematycznie / niesystematycznie / Klient bez opiekuna)
  • Rozwinie umiejętność prowadzenia spotkań handlowych serwisowych w celu rozwinięcia procesu sprzedaży i ponownej analizy potrzeb Klienta
  • Przećwiczy na warsztatach umiejętność prowadzenia rozmów z Klientami u których wystąpiła zaległość w realizacji zobowiązań finansowych.