Korzyści, korzyści, korzyści

Czyli co kupujĄ ludzie?

Celem głównym szkolenia jest doskonalenie umiejętności zwiększania efektywności sprzedażowej, poprzez efektywną prezentację w trzech obszarqach: korzyści dla Klienta, opłacalność ramowej współpracy oraz jesne zasady serwisu.

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie umiejętności słuchania elementów opisujących potrzeby Klienta.
  • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań w obszarze tematów najistotniejszych dla Klienta.
  • Ćwiczenie umiejętności zamiany cechy produktu na korzyść.
  • Ćwiczenie umiejętności prezentacji produktu przed Klientem.

Metody:

Praca z grupą – ćwiczenia indywidualne i grupowe, wykład interaktywny, dyskusja moderowana.

Czas trwania: 2 dni pracy warsztatowej

Treści szkolenia:

  1. Analiza umiejętności słuchania.
  2. Tworzenie pytań pogłębiających i sondujących.
  3. Zamiana cechy produktu na korzyść.
  4. Zasady prezentacji: obszar, temat, kolejność, zasada 3 P.