Zarządzanie zespołem i wynikiem

Czyli jak być liderem?

Trzecie szkolenie w ramach programu: Akademia Menedżera ADN

Cele szkolenia

Każdy Menedżer, ma pomysł na swój zespół. Musi go mieć, choć często nie do końca ma wpływ na określony już plan limitów, zadań i cyfr. Jednak bez planu na zespół, prędzej czy później, przestanie być Menedżerem.

70% wiedzy fachowej + 30% zdolności społecznych - tak wg najnowszych badań, statystycznie wyglądają powody, dla których awansujemy na stanowiska kierownicze.

70% przypadków utraty stanowisk menedżerskich, związanych jest z brakiem zdolności społecznych.

Nie można od razu stać się Liderem, to zajmuje czas. Jednak dzięki paru praktycznym radom, dotyczącym twardych metod zarządczych i procesu grupowego, uczestnicy naszych szkoleń i ich firmy mają po prostu więcej szans na sukces.

Zakres Szkolenia

Na szkoleniu Zarządzanie Zespołem i Wynikiem, wypracujesz i utrwalisz kompetencje menedżerskie z zakresu etapów tworzenia się zespołu, przyjmowanych ról przez członków i działań jakie powinien podejmować Lider.

Nauczysz się motywować swoich pracowników, zarówno w oparciu o cele grupowe, jak i indywidualne. Planować, analizować i rozmawiać o najważniejszych czynnikach, mających wpływ na jakość i efektywność pracy.

Przećwiczysz strukturę udzielania informacji zwrotnej, dzięki której będziesz mógł wzmacniać pożądane zachowania i eliminować powtarzające się błędy, bez utraty motywacji pracownika.

Dzięki szkoleniu uczestnik:

  • Wie, jakie są zasady działania procesu grupowego i potrafi dostosować swoje zachowania do roli, jaką powinien pełnić Menedżer na każdym z jego etapów w odniesieniu do całego zespołu i każdego pracownika
    a) etapy rozwoju grupy: forming / storming / norming / performing
    b) etapy rozwoju indywidualnego pracownika
  • Wie jakie są jego zadania w poszczególnych obszarach zarządzania:
    tworzenia zespołu / wytyczania celu zespołowego / przydziału zadań / organizacji pracy / motywowania zespołu / reagowania w sytuacjach problemowych
  • Zna zasady zarządzania w trybie zdalnym i uczestniczącym z wykorzystaniem komunikacji dyrektywnej i niedyrektywnej;