Od kontaktu do klienta

Czyli Kiedy mówić? Co mówić? Jak mówić?

Celem głównym szkolenia jest doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji z ludźmi oraz zwiększenie osobistej skuteczności sprzedażowej.

Cele szczegółowe:

  • Uwrażliwienie na zindywidualizowane podejście sprzedażowe do klientów.
  • Przypomnienie zasad oraz narzędzi efektywnej komunikacji.
  • Uświadomienie różnic osobowych w postrzeganiu i porządkowaniu informacji oraz podejmowaniu decyzji – podstawy typologii Klienta.
  • Kształcenie umiejętności skutecznego oddziaływania na klientów poprzez poznanie systemów postrzegania rzeczywistości (systemy reprezentacji).
  • Budowanie pozytywnych przekonać sprzedażowych oraz wzmocnienie pewności siebie.

Metody:

Praca z grupą – ćwiczenia indywidualne i grupowe, wykład interaktywny, dyskusja moderowana.

Czas trwania: 2 dni pracy warsztatowej

Treści szkolenia:

  1. Istota kupna-sprzedaży.
  2. Zasady i przebieg porozumiewania się z ludźmi.
  3. Style sortowania informacji i podejmowania decyzji (metaprogramy).
  4. Zmysłowe systemy przetwarzania informacji (systemy reprezentacji).