Obiekcje, obiekcje, obiekcje

Czyli dlaczego nie mówią nie?

Celem głównym szkolenia jest doskonalenie umiejętności reagowania na obiekcje Klienta, pojawiające się w procesie sprzedaży i obsługi.

Cele szczegółowe:

  • Rozwinięcie pojęcia „obiekcja” jako elementu emocjonalnej reakcji Klienta na porównanie zewnętrznych parametrów oferty handlowej (obszar jawny i niejawny).
  • Kształtowanie umiejętności reagowania na różne formy prezentowania obiekcji przez Klientów.
  • Rozwijanie umiejętności analizowania obiekcji niejawnych.
  • Przechodzenie od obiekcji do rozwiązań (elementy analizy transakcyjnej).

Metody:

Praca z grupą – ćwiczenia indywidualne i grupowe, wykład interaktywny, dyskusja moderowana.

Czas trwania: 2 dni pracy warsztatowej

Treści szkolenia:

  1. Analiza powodów tworzenia się obiekcji.
  2. Elementy asertywności w procesie w procesie sprzedaży i obsługi.
  3. Obiekcja, jako punkt wyjścia do zmiany.
  4. Analiza transakcyjna – diagnoza relacji i kształtowania się procesu komunikacji.