Negocjacje

Czyli jak sobie pościelisz, takA BĘDZIE sprzedaż.

Celem głównym szkolenia jest poznanie i doskonalenie umiejętności procesu negocjacji i roli jaką pełni właściwe przygotowanie się negocjatorów.

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie umiejętności planowania w procesie negocjacji handlowych.
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się technikami prowadzenie negocjacji handlowych.
  • Rozwijanie wiedzy na temat ról pełnionych w procesie negocjacji handlowych.
  • Kształtowanie „otwartości” w procesie negocjacji.

Metody:

Praca z grupą – ćwiczenia indywidualne i grupowe, wykład interaktywny, dyskusja moderowana.

Czas trwania: 2 dni pracy warsztatowej

Treści szkolenia:

  1. BATNA – jako podstawa procesu planowania sprzedaży.
  2. Najpopularniejsze techniki prowadzenie negocjacji.
  3. Pozycje zajmowane w negocjacjach.
  4. Ustalanie obszarów zainteresowań i korzyści ze współpracy.